Řízení elektrického ohřevu tramvajových výhybek

Stěžejním prvkem systému je řídicí modul MPC-MINI-EOV, který je určen pro instalaci do venkovní rozváděčové skříně současně s další elektrickou výzbrojí (napájecí zdroj, stykače, jištění, přepěťové ochrany apod.). Skříň s řídicím modulem nemusí být temperovaná a zpravidla se umísťuje na trakční stožár v blízkosti výhybky. 

Vlastnosti systému

 • Autonomní funkce
 • Digitální měření teploty
 • Tři libovolně nastavitelné pracovní režimy ovládání ohřevu (automatický, dálkový nebo místní)
 • Ovládání až 5 nezávislých topných větví (výhybek) jedním řídicím modulem
 • Sledovaní správné funkce až 5 topných větví (výhybek)
 • Dálkové blokování při překročení ¼ hod maxima
 • Synchronizace spínání oblastí pro snížení soudobého příkonu
 • Sekvenční spínání pro omezení výkonových špiček
 • Možnost připojení srážkového snímače pro výrazné snížení spotřeby
 • Záznam historie funkce ohřevu, ovládání ohřevu a poruchových stavů
 • Intuitivní servisní rozhraní
 • Dispečerský a servisní dálkový dohled se skupinovým ovládáním
 • Instalace technologie do skříně pro umístění na trakční stožár, příp. do zemní pilířové skříně (bez nutnosti temperování)
Ideové schéma systému řízení EOV Ideové schéma systému řízení EOV POVOLEN DOWNLOAD
Servisní aplikace Servisní aplikace POVOLEN DOWNLOAD