Řízení tramvajových výhybek

Systém detekuje přijíždějící tramvaj i její požadavek na směr jízdy přes výhybku, zajišťuje přestavení a zablokování ovládání přestavného mechanismu (přestavníku), nastavuje příslušné světelné návěsti a kontroluje bezpečný průjezd tramvaje výhybkou. Volba směru na přestavení výhybky vyslaná z konkrétní tramvaje se může uskutečňovat bezkontaktně.

Stěžejním prvkem systému je řídicí modul MPC, který je určen pro instalaci do venkovní rozváděčové skříně současně s dalšími elektrickými komponenty (napájecí zdroj, jištění, přepěťové ochrany apod.). Skříň s řídicím modulem a další potřebnou elektro výzbrojí se zpravidla umísťuje na trakční stožár v blízkosti ovládané výhybky.

Součástí systému jsou i aplikace dálkového dohledu pro dispečera, servisního technika a další pracovníky provozovatele.

Vlastnosti systému

  • Kompaktní modul pro komplexní řízení tramvajové výhybky (včetně obsluhy periférií)
  • Nezávislost na konkrétním výrobci a typu přestavníku
  • Výhybkové návěstidlo podle individuálních dopravních předpisů zákazníka
  • Kontaktní, bezkontaktní a digitální přenos povelů pro stavění výhybky
  • Bezpečné krytí prostoru výhybky pomocí indukčních smyček, kolových detektorů, kolejových obvodů, datových přijímačů apod.
  • Měření rychlosti přibližování k výhybce i rychlosti jízdy nad výhybkou
  • Záznam historie událostí na několika nezávislých místech
  • Sledování a diagnostika napětí v trolejovém vedení
  • Sledování a diagnostika chodu přestavníku
  • Moderní dálkový servisní a dispečerský dohled s pokročilou diagnostikou
Servisní aplikace Servisní aplikace POVOLEN DOWNLOAD