Systém pro organizací jízd v tramvajovém jednokolejném úseku

Inteligentní autonomní řízení provozu v jednokolejném úseku dovoluje zachovat původní propustnost tratě. Použití systému ušetří náklady, které by byly potřebné pro zavedení náhradní autobusové dopravy.

Vlastnosti systému

 • Minimalizace omezení v dopravě během dlouhodobých rekonstrukcí tratí, mostů, a kolejového svršku
 • Možnost zachovat běžný jízdní řád tramvají nebo minimalizuje jeho případné změny
 • Délka jednokolejného úseku až 900 m
 • Možnost konfiguračně volit počet současně vpuštených vozidel pro každý směr zvlášť
 • Zcela autonomní funkce, napájení z trolejového vedení se zálohou až na 8 hodin
 • Možnost zohlednit přilehlé zastávky a křižovatky. Čekání na nástup / výstup cestujících, nebo preference z křižovatek
 • Detekce protisměrné jízdy s varováním řidičům tramvají v úseku pomocí zábleskových světel
 • Podrobný vícenásobný záznam historie událostí pro rychlou analýzu mimořádných událostí
 • Kamerový dohled
 • Komplexní dálkový dohled pro dispečink a servis
 • Ovládací panel pro mimořádnou místní obsluhu jízd jednokolejným úsekem v poloautomatickém režimu
 • Skříně s technologií umístěné na trakčních stožárech, možno i na provizorních stožárcích, nebo v pilířových skříních
 • Možnost rozšířit o signalizaci polohy a dohled samovratných výhybek
 • Pro zimní období možno rozšířit o automatický elektrický ohřev výhybek s dálkovým dohledem
Dálkový dohled jednokolejky na pracovišti dispečera Dálkový dohled jednokolejky na pracovišti dispečera POVOLEN DOWNLOAD
Kamerový dohled na jednokolejku Kamerový dohled na jednokolejku POVOLEN DOWNLOAD
Signalizace stavu samovratné výhybky Signalizace stavu samovratné výhybky POVOLEN DOWNLOAD
Skříň s technologií Skříň s technologií POVOLEN DOWNLOAD
Vjezdové návěstidlo do jednokolejného úseku Vjezdové návěstidlo do jednokolejného úseku POVOLEN DOWNLOAD
Výjezd tramvaje z jednokolejného úseku Výjezd tramvaje z jednokolejného úseku POVOLEN DOWNLOAD