Varovná signalizace pro křížení tramvajové trati s pozemní komunikací

Systém se používá v místech, kde tramvajová trať kříží pozemní komunikaci mimo typické silniční křižovatky nebo na přechodech pro chodce. Autonomní systém aktivuje varovné svislé a vodorovné LED prvky a upozorňuje tak ostatní účastníky silničního provozu, že budou křížit tramvajovou trať v době, kdy se k ní blíží tramvaj. Signalizace se ukončí neprodleně, jakmile všechny tramvaje opustí prostor křížení s pozemní komunikací.

Stěžejním prvkem systému je řídicí modul MPC-MINI-WLC, který je určen pro instalaci do venkovní rozváděčové skříně současně s dalšími elektrickými komponenty (napájecí zdroj, jištění, přepěťové ochrany apod.). Skříň s řídicím modulem a další potřebnou elektro výzbrojí se zpravidla umísťuje na trakční stožár v blízkosti křížení.

Vlastnosti systému

 • Autonomní funkce
 • Možnost použití různých detekčních prvků blížící se a projíždějící tramvaje, např. indukční smyčky, trolejové snímače, kolové detektory, datové přijímače apod.
 • Detekční prvky lze podle potřeby kombinovat
 • Různé typy varovných světelných prvků podle konkrétní dopravní situace, např. svislé LED dopravní značky, světelné knoflíky umístění ve vozovce apod.
 • Kontrola funkce světelných varovných prvků
 • Pokročilá diagnostika a hlášení poruch
 • Měření úsekové rychlosti
 • Podrobný záznam historie pro potřeby vyšetřování mimořádných událostí, včetně dálkového přenosu historie a vytváření její kopie na vyjímatelné paměťové médium (SD karta)
 • Dispečerský a servisní dálkový dohled, otevřené datové rozhraní pro dispečerské aplikace třetích stran
 • Jednoduchý servis, intuitivní servisní aplikace
 • Instalace technologie do skříně pro umístění na trakční stožár, příp. do zemní pilířové skříně (bez nutnosti temperování)
 • Zálohované napájení z trakčního vedení, příp. z veřejné sítě nebo z fotovoltaických panelů (ve vhodných lokalitách)
Schéma varovné signalizace Schéma varovné signalizace POVOLEN DOWNLOAD
Dálkový dohled na pracovišti dispečera Dálkový dohled na pracovišti dispečera POVOLEN DOWNLOAD
Servisní aplikace Servisní aplikace POVOLEN DOWNLOAD