Výrobní program

 • Dopravní stavby

  V oboru kolejových staveb jsme se již od samého počátku aktivně podíleli na středně velkých opravách v rámci sítě SŽDC a i na údržbě těchto tratí.

 • Pozemní stavby

  Prioritou naší produktové skupiny je maximální komplexnost nabízených služeb stávajícím zákazníkům i nově oslovovaným investorům.

 • Elektro stavby

  Nabízíme dodávky pro správce státní železniční infrastruktury, vlečky soukromých investorů, města provozující tramvajovou a trolejbusovou dopravu.

 • Doprava a mechanizace

  Disponujeme vlastním vozovým parkem a technikou nezbytnou k vykonávání prací na železničním spodku a svršku, dopravních i pozemních stavbách

 • Inženýrské stavby

  Jsme schopni zvládnout technicky i organizačně náročné stavby kanalizací, propustků, oplocení, opěrné i protihlukové zdi.

 • Projektová a inženýrská činnost

  Zabezpečujeme v plném rozsahu přípravu, projekci a inženýrskou činnost všech typů dopravních a pozemních staveb.