Tramvajové systémy

Naše společnost rozšířila svoje aktivity i na aplikace moderních technologií elektronických řídicích systémů pro městskou hromadnou dopravu (MHD). V této oblasti spolupracujeme se vývojovým týmem firmy PRODIN a.s.

Mezi stěžejní zájmové oblasti patří tramvajová a trolejbusová doprava se zaměřením na tyto systémy dopravní infrastruktury:

  • Řízení tramvajových výhybek, vč. řízení elektrického ohřevu
  • Signalizační systém pro organizaci jízd v provizorním tramvajovém jednokolejném úseku
  • Detekce tramvajových a trolejbusových vozů
  • Diagnostika datových vysílačů
  • Dispečerské, diagnostické a servisní aplikace pro dohled řídicích systémů MHD
  • Řízení tramvajové vozovny
  • Světelná signalizace (návěstidla, světelná závora, poloha samovratných výhybek apod.)

 Provádíme: