Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Elektro stavby | Hroší stavby Morava
Elektro stavby

Elektro stavby

Zjistit více

Elektro stavby

Aby byly naše služby komplexní, zabýváme se i jejich elektrifikací

Na jaře roku 2015 jsme rozšířili firmu o divizi Elektro stavby. V tomto oboru nabízíme dodávky technologií pro správce státní železniční infrastruktury, vlečky soukromých investorů, města a dopravní podniky. Dále se zabýváme výstavbou tramvajových a trolejbusových vedení a osvětlení. Stejně jako u ostatních produktů je prioritou komplexnost nabízených služeb. Proto zákazníkovi nabízíme i předprojektový a projektový konzultační servis a inženýrskou činnost při realizaci zakázek. Naší předností je vysoce kvalifikovaná týmová práce techniků jak po stránce odborné a profesní, tak po stránce organizační, obchodní a komunikační.

T
Trakční vedení pro železnici 3 kV a 25 kV +
-

Neprovádíme pouze stavby v samotném kolejišti. Podílíme se i na stavbách při elektrifikaci železniční sítě, a to až do napětí 52 kV. Pro Správu železnic a soukromé provozovatele vleček dlouhodobě provádíme výstavbu nového trakčního vedení, realizaci nulových polí, ukolejnění, VO a spojkování VN kabelů, které jsou taženy na trakčních podpěrách nebo v zemi.Zaměřujeme se také na údržbu a opravy stávajícího vedení. V oblasti Moravy, Slezska a Čech jsme realizovali již řadu podobných projektů.

T
Trolejové vedení, tramvaje a trolejbusy +
-

Podobně jako v případě trakčního vedení, jsme připraveni na komplexní služby i v oblasti trolejí tramvajových a trolejbusových, včetně ovládání a řízení jejích infrastruktury (EOV, řídicí a dispečerské systémy, nasvětlení nástupištních hran, varovná signalizace přechodů, tažení nového napájecího a zpětného vedení atd.).

S ohledem na okolní zástavbu přistupujeme k této činnosti s maximální citlivostí vůči danému prostředí a samozřejmě také dbáme na dodržování všech bezpečnostních norem a předpisů.

T
Technologické stavby +
-

Díky zkušenostem v oblasti elektro staveb pro nás není překážkou ani výstavba technologických celků, jako mohou být nejrůznější rozvodny, trafostanice, měnírny nebo  dispečerská stanoviště. I zde platí maximální ohled na bezpečnost a citlivost k okolí.

Stavte se

Kde nás najdete?

Divize elektro stavby

Opavská 845
721 00 Ostrava

Ozvěte se

Jsme tu pro vás

Martin Krčma

martin.krcma@hrosistavby.cz
+420 581 695 111

Změnit používání Cookies.