Doklady a certifikáty


Certifikát ISO 9001

                


Certifikát ISO 14001


Certifikát ČSN ISO 45001


Licence k provozování drážní dopravy

   


Osvědčení dopravce

   


Politika kvality, BOZP a ochrany životního prostředí

 


Jsme členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví