Doklady a certifikáty


Certifikát ISO 9001

                


Certifikát ISO 14001


Certifikát OHSAS 18001


Licence k provozování drážní dopravy

   


Osvědčení dopravce

   


Politika kvality, BOZP a ochrany životního prostředí