Dopravní stavby

Dopravní stavby jsou jedním ze základních produktů firmy Hroší stavby Morava a.s. Těžiště činností se soustředí především na trh dopravní infrastruktury SŽDC, krajů, měst a  obcí v oblasti Moravy.

V oboru kolejových staveb jsme se již od samého počátku aktivně podíleli na středně velkých opravách v rámci sítě SŽDC a i na údržbě těchto tratí. Jsme spolehlivým obchodním partnerem jak pro správce státní železniční infrastruktury, tak i pro řadu soukromých investorů, které provozují vlečky. V oboru silničních staveb se aktivně podílíme na rekonstrukcích městských ulic, chodníků, parkovišť a zpevněných ploch.

Vybudovali jsme si pevnou pozici v oboru dopravních staveb na trhu Moravy, která vychází z komplexnosti, spolehlivosti a zejména orientace na kvalitu práce. Při své činnosti využíváme nejmodernější techniku a metody řízení stavebních prací. Veškerá naše činnost důsledně naplňuje principy kvality, BOZP a ochrany životního prostředí dle certifikace ISO 9001, 45001 a 14001.

Provádíme:

  • Kolejové stavby
  • Vlečky
  • Chodníky
  • Zpevněné plochy, parkoviště
  • Drobné silniční stavby

Naše stavby

První
1 2 3 4 5
Poslední