Elektrostavby

Na jaře roku 2015 jsme rozšířili firmu o divizi elektro. V tomto oboru nabízíme dodávky pro správce státní železniční infrastruktury, vlečky soukromých investorů, města provozující tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Stejně jako u ostatních produktů je prioritou komplexnost nabízených služeb. Proto zákazníkovi nabízíme i předprojektový a projektový konzultační servis a inženýrskou činnost při realizaci zakázek. Naší předností je vysoce kvalifikovaná týmová práce techniků, jak po stránce odborné a profesní, tak i po stránce organizační, obchodní a komunikační.

 Provádíme:

Pro trh drah, vleček a SŽDC:

  • Montáž elektrického ohřevu výhybek EOV, včetně napojení na místní a dálkové dohledy
  • Montáž osvětlení nástupišť, vleček, včetně jejich dálkového řízení
  • Montáže technologických celků (trafostanice, měnírny, napájecí stanice)
  • Montáž trakčního vedení (neutrální pole, odtahy trolejí, ukolejnění, drobné opravy TV)

Pro trh městské hromadné dopravy:

  • Montáž tramvajového a trolejbusového vedení
  • Montáž napájecího a zpětného vedení
  • Řízení a ohřevy tramvajových výhybek pro automatické stavění vlakové cesty
  • Automatické řízení jednokolejného úseků tramvajové tratě svedeného z dvoukolejného s dálkovým dohledem, využitelných při rekonstrukcích mostů a cest, se zajištěním plynulosti tramvajové a automobilové dopravy
  • Údržba a servis měníren

Naše stavby