Inženýrské stavby

Inženýrské stavby jsou dalším z pilířů produktů firmy Hroší stavby Morava, zaměřený zejména na trh v sektoru měst a obcí, Českých drah a SŽDC v oblasti Moravy a soukromých investorů.

Prioritou naší produktové skupiny je maximální komplexnost nabízených služeb stávajícím zákazníkům i nově oslovovaným investorům. Proto zákazníkovi nabízíme i předprojektový a projektový konzultační servis a inženýrskou činnost při realizaci zakázek.

Naší předností je vysoce kvalifikovaná týmová práce techniků a inženýrů, jak po stránce odborné a profesní, tak i po stránce organizační, obchodní a komunikační. Jsme schopni zvládnout technicky i organizačně náročné stavby kanalizací, propustků, oplocení, opěrné i protihlukové zdi.

V rámci jednotlivých zakázek realizujeme veškeré portfolio potřebných činností od projekčních prací a inženýrské činnosti až po samotnou realizaci. Tyto procesy a činnosti koordinujeme prioritně ke konečné spokojenosti zákazníka se zárukou úplnosti, komplexnosti a trvanlivosti provedené stavby. Všechny naše činnosti důsledně naplňují principy kvality, BOZP a ochrany životního prostředí dle certifikace ISO 9001, 45001 a 14001.

Provádíme:

  • Kanalizace
  • Propustky
  • Oplocení
  • Opěrné zdi
  • Protihlukové zdi

Naše stavby