Realizované stavby

Oprava staničních kolejí v žst. Kunovice

Investor: Správa železnic, s.o. – OŘ Zlín

Zde byl v koleji demontován kolejový rošt v ose koleje, kolejnice byly děleny v délce cca 25 metrů tak, aby bylo umožněno jejich opětovné vložení do koleje. Více


1 2 3 4 5
Poslední