Realizované stavby

Revitalizace návsi obce Horní Lhota

Investor: Obec Horní Lhota

Revitalizace části návsi - úprava ploch, chodníků, terénní a sadové úpravy, osazení mobiliářem. Cílem bylo vytvořit atraktivní prostory ke krátkodobé rekreaci a setkávání obyvatel obce. Více


Úspora energie - Hodolanská 32, Olomouc

Investor: Milan Bartoň, Hybešova 1225/26, Olomouc

Pozemní stavby – zateplení čtyřpodlažní budovy spojené s provedením nových vyzdívek meziokenních vložek, výměnou veškerých obvodových prvků a zateplením střechy s provedením nového střešního pláště a klempířských prvků. Více


Palachovo náměstí, Olomouc

Investor: Statutární město Olomouc

Dopravní stavby – opravné práce. Oprava komunikace ze žulové dlažby a chodníků ze žulových desek. Provedení veřejného osvětlení a nové výsadby zeleně. Více


První
1 2 3 4
Poslední