Realizované stavby

Rekonstrukce mateřské školy ve Štěpánově

Investor: Město Štěpánov

Součástí rekonstrukce byla i realizace venkovních úprav včetně nových zpevněných ploch (chodníků), osazení odlučovače tuků a realizace nové vertikální plošiny pro přepravu jídla a také osob s omezenou schopností pohybu. Více


První
3 4 5 6 7
Poslední