Realizované stavby

Úspora energie - Hodolanská 32, Olomouc

Investor: Milan Bartoň, Hybešova 1225/26, Olomouc

Pozemní stavby – zateplení čtyřpodlažní budovy spojené s provedením nových vyzdívek meziokenních vložek, výměnou veškerých obvodových prvků a zateplením střechy s provedením nového střešního pláště a klempířských prvků. Více


Palachovo náměstí, Olomouc

Investor: Statutární město Olomouc

Dopravní stavby – opravné práce. Oprava komunikace ze žulové dlažby a chodníků ze žulových desek. Provedení veřejného osvětlení a nové výsadby zeleně. Více


Terminal OIL Hořovice

Investor: Terminal OIL Hořovice a.s.

Sanace železničního spodku s vyztuženou separační geotextílií a následnou výměna štěrkového lože. Více


První
4 5 6 7 8
Poslední