Realizované stavby

gpk_01

Oprava GPK koridorových tratí

Investor: SŽDC, s.o. – OŘ Olomouc

Úprava směrového a výškového uspořádání výhybek a staničních kolejí metodou přesnou ASPv na betonových pražcích Více


Revitalizace návsi obce Horní Lhota

Investor: Obec Horní Lhota

Revitalizace části návsi - úprava ploch, chodníků, terénní a sadové úpravy, osazení mobiliářem. Cílem bylo vytvořit atraktivní prostory ke krátkodobé rekreaci a setkávání obyvatel obce. Více


První
7 8 9 10 11
Poslední